Dernière modification : 22-11-2019

Référence

1775408

Description

Catégorie du métier

Accueillant d'enfants en milieu collectif

Secteur d'activité

Action sociale sans hébergement (crèches, aides familiales,...)

Lieu d'activité

BEERSEL

Fonction


 • Je staat als kinderverzorger / kinderverzorgster in voor de opvang van kinderen tussen 0 en 3 jaar. kind
 • Je bent verantwoordelijk voor de dagelijkse verzorging van de kinderen.
 • Je speelt met hen en observeert hun spelgedrag en ontwikkeling.
 • Je informeert de ouders over het verloop van de opvangdag.

Votre profil

Formation(s)

ÉtudeDomaineDescription
Ens. technique 3?me degrServices aux personnes/
Ens. technique 7?me sp?cialisation//
Ens. professionnel 3?me degrConstruction/
Ens. professionnel 7?me sp?cialisationServices aux personnes/

Expérience(s) professionnelle(s)

DuréeSecteurDescription
6 mois//

Description libre

 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Het kind wassen en verzorgen
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Het kind verzorgen
Veranderingen in de gezondheidstoestand van het kind aan de kinderverzorgers, ouders, ... signaleren
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Spelactiviteiten organiseren
Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Je bent in het bezit van een van de volgende diploma’s: BSO 7de jaar kinderzorg, TSO jeugd- en gehandicaptenzorg (bijzondere jeugdzorg), gezondheid- en welzijnswetenschappen (verpleegaspirant), internaatswerking, leefgroepenwerking, sociaal-technische wetenschappen, certificaat/diploma volwassenenonderwijs: begeleider in de kinderopvang/kinderzorg, jeugd- en gehandicaptenzorg,
 • Je bent bereid te werken tussen 7u en 18u.
 • Je werkt graag in een team.
 • Je hebt een goede kennis Nederlands

Langue(s)

LangueNiveauDescription
NéerlandaisBonne connaissance/

Contrat

Régime de travail

Temps partiel

Horaire

30 heures

Type

A durée déterminée

Salaire

Deeltijds bediendencontract, aanleg werfreserve voor toekomstige vervangingscontracten (20 uur/week of 30 uur/week). Boeiende job als kinderbegeleider / kinderbegeleidster met verantwoordelijkheid, opleiding en teamwork. Bediendencontract, loon volgens barema, gunstige verlofregeling. Werk dicht bij huis.

Contact

Nom du contact

Medewerker Selectiedienst

Localité

-

Modalités de candidature

Solliciteer bij voorkeur via de link naar de website hierboven.
Voor meer informatie, neem een kijkje op www.landelijkekinderopvang.be of contacteer 016/24 49 56.

Chaque jour, de très nombreuses offres d’emploi sont diffusées via le site web du Forem. Et des dizaines d’autres sites sont à ta disposition également. Pour sauvegarder des offres d’emploi ou pour créer un système d’alerte personnalisé sur base des critères de recherche qui te correspondent, tu dois disposer d’un compte sur le site du Forem. Pour le créer, c’est par ici.