Dernière modification : 24-06-2019

Référence

2426286

Description

Catégorie du métier

Enseignant de cours généraux dans l'enseignement secondaire supérieur

Secteur d'activité

Enseignement fondamental

Lieu d'activité

NINOVE

Fonction

Leerkracht gezocht voor inclusief onderwijs OV4 (type 9) - 6u Engels (3 & 4 ASO) EXTRA INFORMATIE OVER HET OV4T9-PROJECT Het project bouwt een brug tussen het gewoon en het buitengewoon onderwijs. Buitengewoon onderwijsschool, GO! IBSO De Horizon (de hoofdschool), werkt al 4 meer dan een decennia rond ASS en richt OV4 Type 9 – onderwijs in sinds 2015. Leerlingen die in aanmerking komen voor type 9 in deze opleidingsvorm zijn normaal tot hoogbegaafd en hebben een diagnose autismespectrumstoornis. Voor opleidingsvorm 4 gelden de eindtermen, ontwikkelingsdoelen en leerplannen van het gewoon secundair onderwijs. De omkadering en de ondersteuning is echter aangepast aan de problematiek van jongeren met ASS. Zij volgen in de 1e graad les in een aparte auti-klas in de A- of B-stroom met al enkele uren inclusief onderwijs. Deze inclusie-uren nemen jaarlijks toe met als streefdoel volledige inclusie in de 3e graad, conform het principale doel van het M-decreet. Werking: geïntegreerd → inclusief! Een geïntegreerde werking wordt aangeboden op onze 3 campussen voor regulier onderwijs: 1. GO! Atheneum Aalst (plaats tewerkstelling): A-stroom + ASO 2. GO! MS Ninove: A- en B-stroom 3. GO! Atheneum Ninove: ASO en BSO met ondersteuning vanuit het buitengewoon onderwijs. Deze werking breidde de voorbije jaren haar expertise uit betreffende professionaliseren van het personeel, aanpassen van de infrastructuur, creëren van een draagvlak op de campussen en begeleiden van de transfer voor leerlingen met ASS van het basisonderwijs naar het secundair onderwijs . GO! IBSO De Horizon kan op campus Aalst (GO! Atheneum Aalst) beroep doen op een fantastisch team van directie, leerkrachten en ondersteuners die zich met een bijzondere toewijding inzetten voor deze werking. Voor meer informatie over • De hoofdschool (GO! IBSO De Horizon): http://www.ibsodehorizon.be/ov4/ • De vestigingsplaats – plaats van tewerkstelling (GO! Atheneum Aalst): https://www.atheneumaalst.be/

Votre profil

Formation(s)

ÉtudeDomaineDescription
Bachelier professionnel//

Expérience(s) professionnelle(s)

DuréeSecteurDescription
6 mois//

Description libre

zelfstandig werken in teamverband stressbestendig flexibel

Langue(s)

LangueNiveauDescription
NéerlandaisBonne connaissance/
AnglaisBonne connaissance/

Contrat

Régime de travail

Temps partiel

Durée du contrat

Du 01/09/2018 Au 30/06/2019

Horaire

6 heures

Type

A durée déterminée

Salaire

mogelijke uitbreiding met uren in het secundair onderwijs op dezelfde campus

Contact

Nom du contact

Mevr. Sarah D'Hondt

Adresse

MOLENDREEF 57

Localité

9300 - AALST

Modalités de candidature

na het insturen van een CV en motivatiebrief wordt u uitgenodigd voor een persoonlijk gesprek op dinsdagnamiddag 3 juli

Chaque jour, de très nombreuses offres d’emploi sont diffusées via le site web du Forem. Et des dizaines d’autres sites sont à ta disposition également. Pour sauvegarder des offres d’emploi ou pour créer un système d’alerte personnalisé sur base des critères de recherche qui te correspondent, tu dois disposer d’un compte sur le site du Forem. Pour le créer, c’est par ici.