Dernière modification : 20-09-2019

Référence

2550744

Description

Catégorie du métier

Aide-soignant

Secteur d'activité

Action sociale avec hébergement (Maisons de repos, Orphelinats,...)

Lieu d'activité

OOSTENDE

Fonction

U helpt mee om de autonomie van de resident te ondersteunen, te zorgen voor comfort en veiligheid en zijn waardigheid te respecteren, binnen de ethische en deontologische regels. Concreet betekent dit: U ontvangt de residenten en hun omgeving en informeert hen over de zorgen U staat in voor de zorgkundige taken zoals het wassen, de mondhygiëne, hulp bij het eten en nemen van geneesmiddelen, verplaatsingen, de verbanden, … U helpt mee om het leven en het welzijn van de residenten te verbeteren U waakt over de correcte toepassing van de zorgprocedures en het urgentieplan U garandeert de traceerbaarheid van de zorgen alsook de dagelijkse mondelinge en geschreven communicatie U speelt een actieve rol binnen het team en tijdens de multidisciplinaire vergaderingen

Votre profil

Formation(s)

ÉtudeDomaineDescription
Ens. professionnel 7?me sp?cialisationServices aux personnes/

Expérience(s) professionnelle(s)

DuréeSecteurDescription
6 mois//

Description libre

 • De persoon met een zorgbehoefte en de omgeving informeren en adviseren
 • Proper linnen ontvangen en verdelen
Vuil wasgoed van de afdeling of de persoon met een zorgbehoefte sorteren
 • Domein: Geriatrie
 • Voor de lichaamsverzorging, de comfortzorg en de preventieve verzorging van de persoon met een zorgbehoefte instaan
 • De persoon met een zorgbehoefte bij de activiteiten van het dagelijks leven helpen
Veranderingen in de toestand van de persoon met een zorgbehoefte observeren
 • De persoon met een zorgbehoefte over de verblijfsmodaliteiten op de afdeling informeren (installatie in de kamer, bezoekuren, ...)
De persoon met een zorgbehoefte over de behandelingswijze thuis informeren
 • Opvolggegevens van de activiteiten registreren
Informatie met het team uitwisselen
 • De algemene toestand van de persoon met een zorgbehoefte opvolgen
De persoon met een zorgbehoefte bij de inname van geneesmiddelen via orale weg helpen
De verpleegkundige over afwijkende symptomen of over risico’s voor vallen, verwondingen, ... informeren
 • Overledenen verzorgen of helpen bij de verzorging
 • Maaltijden en lichte maaltijden aan de persoon met een zorgbehoefte volgens de noden of het zorgplan bedelen
 • Bepaalde functies van de persoon met een zorgbehoefte meten en de informatie overmaken aan de verpleegkundige
 • Materiaal en instrumenten reinigen en desinfecteren
Afval verwijderenU bent in het bezit van een definitieve werkvergunning als zorgkundige, afgeleverd door de FOD Volksgezondheid. Daarenboven beschikt u over de volgende kwaliteiten: U past zich makkelijk aan, bent organisatorisch sterk en werkt graag in team U bent dynamisch en neemt graag initiatief U streeft ernaar de normen op het gebied van zorg en kwaliteit te bereiken

Langue(s)

LangueNiveauDescription
NéerlandaisBonne connaissance/

Contrat

Régime de travail

Temps plein de jour

Type

A durée indéterminée

Salaire

Een contract van onbepaalde duur met inbegrip van weekendwerk (1 op 2, kan gerecupereerd worden) Een motiverend loonpakket aangevuld met een hospitalisatieverzekering na 6 maanden Een gedeeltelijke tussenkomst in het woon-werkverkeer Een voordeelkaart die recht geeft op kortingen bij verschillende partners Een comfortabele / uiterst moderne werkomgeving Diverse opleidingsmogelijkheden

Contact

Nom du contact

Mevr. Canfyn Sara

Localité

-

Chaque jour, de très nombreuses offres d’emploi sont diffusées via le site web du Forem. Et des dizaines d’autres sites sont à ta disposition également. Pour sauvegarder des offres d’emploi ou pour créer un système d’alerte personnalisé sur base des critères de recherche qui te correspondent, tu dois disposer d’un compte sur le site du Forem. Pour le créer, c’est par ici.